Pręty Stalowe

Stan dostawy prętów:

  • surowy po walcowaniu, wyżarzony zmiękczająco
  • normalizowane lub ulepszone cieplnie 

Długości prętów:

  • standardowo 3000 - 6000 mm, oraz w długościach dokładnych w zakresie    z odchyłką +100mm, wielokrotnych z naddatkiem 10 mm na każde cięcie i odchyłką +100mm                        

Prostość wg EN 10060 lub DIN 1013 lub PN-87/H-93200.

Przeznaczenie:

  • do obróbki wiórowej (PWs) i do obróbki plastycznej (PWp)

Powierzchnia:

  • czarna surowa, łuszczona lub wstępnie obrobiona przez toczenie;

Na życzenie klienta przeprowadzamy badanie wad wewnętrznych